Regulamin

Regulamin sklepu internetowego R6.COM.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep R6.COM.PL obslugiwany jest przez firme R6 Baterie

Produkty sprzedawane sa w opakowaniach zbiorczych (blistrach). Wszystkie ceny są cenami za blister. Szczególnie dotyczy to baterii i akumulatorków. Opakowanie widoczne jest na ilustracji przy każdym z produktów. W przypadku ładowarek prosimy dokładnie czytać opis, gdyż zdjecie może nie odzwierciedlać w pełni cech produktu. W przypadku nietypowych zamówien prosimy o kontakt z firmą.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Sklep internetowy R6.COM.PL służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Do zakupów w sklepie internetowym firmy R6 Baterie upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do firmy R6 Baterie Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.
4. Przyjęcie przez sklep internetowy R6.COM.PL każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest droga e-mailową i/lub telefoniczną. Firma R6 Baterie nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.
5. Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu firma R6 Baterie jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
6. Sklep internetowy R6.COM.PL przyjmuje zamówienia przez cala dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
7. Firma R6 Baterie zastrzega sobie prawo odrzucenia blednie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia.
8. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
9. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym R6.COM.PL są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma R6 Baterie zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W takich przypadkach firma R6 Baterie zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawarta. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone.
10. Sklep internetowy R6.COM.PL wystawia dokument sprzedaży - (dokumentu wydania/paragon). W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z zadaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy R6 Baterie do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

 

CENY WYSYŁKI

Do każdego zakupionego towaru, niezależnie od ceny, należy doliczyć koszty wysyłki. Dostawa towaru odbywa się zgodnie z zadeklarowanym przez Zamawiającego w zamówieniu sposobem.
Oplata jest zgodna z aktualnym, na dzień realizacji zamówienia, cennikiem przewoźnika.
Poczta Polska przesyłka ekonomiczna (najczęściej 6-7 dni); 13.50 zł (przesyłka o wadze do 2 kg) + 1.50 zł za każdy kolejny kilogram, przy płatności przy odbiorze na poczcie
Poczta Polska przesyłka ekonomiczna (najczęściej 6-7 dni); 9 zł (przesyłka o wadze do 2 kg) + 1.50 zł za każdy kolejny kilogram, przy dokonaniu przedpłaty na całość wartości zamówienia łącznie z kosztami wysyłki
Poczta Polska przesyłka priorytetowa (najczęściej 1-2 dni); 13.50 zł (przesyłka o wadze do 2 kg) + 1 zł za każdy kolejny kilogram, przy płatności przy odbiorze na poczcie
Poczta Polska przesyłka priorytetowa (najczęściej 1-2 dni); 9,50 zł (przesyłka o wadze do 2 kg) + 1.50 zł za każdy kolejny kilogram, przy dokonaniu przedpłaty na całość wartości zamówienia łącznie z kosztami wysyłki
Kurier (najczęściej 24 godziny od momentu potwierdzenia wysyłki); 30 zł ( przesyłka o wadze do 30 kg, teren całej Polski)
Kurier (najczęściej 24 godziny od momentu potwierdzenia wysyłki); 15 zł ( przesyłka o wadze do 30 kg, teren całej Polski) przy zamówieniach powyżej kwoty 1000 zł
Przelewy prosimy kierować na konto nr: 56 1140 2017 0000 4102 0606 7914


Uwaga! Jeśli waga paczki przekroczy 2 kg , klient musi liczyć się ze zwiększeniem opłaty za przesyłkę przez firmę R6 Baterie o 1.50PLN za każdy kolejny kg.
W przypadku płatności przelewem klient zostanie o tym fakcie powiadomiony droga mailową lub telefonicznie. Zaś w przypadku płatności za pobraniem, suma która obliczył system zostanie powiększona o równowartość 1.50PLN za każdy kolejny kg.

Podane ceny wysyłki towaru dotyczą jednego kartonu (jednej paczki). W przypadku konieczności wysyłki towaru w kilku kartonach, koszty transportu zostają powiększone o ilość paczek.
Przesyłki wysyłane kurierem ubezpieczone są do wielkości wartości zamówienia.
Godziny dostawy zamówionych towarów: 10:00 - 16:00 (istnieje możliwość uzgodnienia z kurierem godzin dostawy).
Przesyłki wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej nie są ubezpieczone.
Godziny dostawy uzależnione są od godzin pracy Urzędów Pocztowych.

 

 

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej. R6 Baterie zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia. W momencie odbioru przesyłki, po uiszczeniu opłaty Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ja doręczającej.

 

REKLAMACJE I GWARANCJE

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika spedytora lub poczty i potwierdzonego przez niego. Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczana wraz z towarem gwarancja producenta lub dystrybutora.

 

ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z zamówienia Zamawiający ma prawo odesłać przesyłkę w terminie 10 dni od jej otrzymania.
Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych droga przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na wskazany na zamówieniu adres.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Firma R6 Baterie zastrzega sobie prawo do:
zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
realizacji dużych zamówień w osobnych partiach,.

Wypełnienie arkusza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgoda na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez firmę R6 Baterie . Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Firma R6 Baterie zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: r6@r6.com.pl Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować na e-mail: r6@r6.com.pl

 


R6 Przemysław Kasprzak
71-001 Szczecin

tel. (091) 482-57-92 lub 482-57-94
fax. (091) 484-64-05

e-mail: firma: r6@r6.com.pl
e-sklep: sklep@r6.com.pl
Projekt graficzny: Logicnet.pl